Photography
Menu
menu

The continuum of urban life is vividly on display in the images of Serbian photographer, Andjela Banicevic. Her work closely examines universal contemporary truths captured in European cities as diverse as Belgrade, Berlin, Rome and Barcelona.

Andjela’s visual explorations train a steady gaze on the constant movement, social exchanges, habits and interactions of metropolitan masses.  Her glimpses of people caught on the street, in bars and clubs are a reflection of the narrative of the everyday; a tapestry of themes as unique and varied as, parallel realities, eccentricity and banality, social neglect, economies in transition and consumerism.

These acutely observed examinations of the small gestures in contemporary culture are also a broader assessment of the human condition.

Miroslav Karic, Remont – Independent Artistic Association, Belgrade

__________

Neposrednost i nepatvoren duh urbanog ambijenta dokumentuje se u prizorima krajnje običnih situacija i odvijanja gradske svakidašnjice, otkrivajući na taj način zapravo njenu suštinsku jedinstvenost i spontanost u neprekidnim tokovima i susticanjima mnoštva mikro realnosti.

Fotografije Anđele Banićević nam donose neke od tih scena događanja urbanog života u kontinuumu inskripcija ljudi i vremena u kolektivne prostore postojanja. Motive Beograda, Berlina, Rima, Barselone, autorka tematski uvezuje univerzalnom pričom o savremenom gradu i njegovoj danas jedinoj mogućoj identitetskoj slici kao projekciji beskraja individualnih opažanja i utisaka. Dinamika urbanog uvešće Anđelu u svojevrsno vizuelno istraživanje naročito mesta naših intenzivnih kretanja, razmena, rutina, navika i socijalne interakcije. Snimljene u prolazu na ulici, u noćnim izlascima, u trgovini, fotografske opservacije Anđele Banićević odraz su današnjeg vremena u svoj svojoj esenciji i neminovnostima diverziteta, paralelnih stvarnosti, nemaru i zabrinutostima, razonodi i monotonosti, potrošačkoj groznici i tranzicijskoj ekonomskoj muci, u ekscentričnosti i banalnosti, u ritmu brojnih fizičkih prisutva i odsutnosti.

Miroslav Karić, nezavisna umetnička asocijacija Remont, Beograd